نحوه ایجاد شرکت

نحوه ایجاد شرکت

جهت تاسیس یک شرکت با موضوع فعالیت مورد نظرتان ، کافیست با ما تماس بگیرید ، و از مشاوره ثبت شرکت ما بهره مند شوید .

ثبت شرکت

نحوه ایجاد شرکت ، نحوه ایجاد شرکت تعاونی ، نحوه ایجاد شرکت دانش بنیان ، نحوه ایجاد شرکت بیمه ، نحوه ثبت شرکت ، نحوه ایجاد شرکت در کرج ، نحوه ایجاد شرکت در استان البرز ، نحوه تاسیس شرکت

TXT

نتایج اتوماتیک ....


انواع شرکت‌ و مراحل ثبت شرکت

دریافت جواز کسب جواز کسب,مراحل صدورثبت شرکت های تجاری راههای ثبت شرکت شرکت سهامی عام‌ ثبت شرکت های تجاری.
[PDF]روش تاسیس انواع شرکتها

١. روش ﺗﺎﺳ. ﯿ. ﺲ. اﻧﻮاع. ﺷﺮﮐﺘ. ﻬﺎ. ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده. 20. ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ. ﺗﺠﺎرﺗي. ﯽ. ﻫﻔﺖ ﻧﻮع ﻣ. ﺑﺎﺷﺪﯽ. : -1. ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟ. ﯿ. ﺖ ﻣﺤﺪود . -2. ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎم ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ دو ﻧﻮع ﺳﻬﺎﻣ. ﯽ. ﺧﺎص و ﺳﻬﺎﻣ. ﯽ. ﻋﺎم ﺗﻘﺴ. ﻣﯿ.
[PDF]ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﺮان ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟ ﻋﻤﻮم ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ در ا

ﺗﺎﺳﯿﺲ و ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ و ﯾﺎ ﺑﺪون ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺎﯾﺮ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ . -. اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ، .... ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ. اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺗﺐ ...
نحوه تشکیل تعاونی | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ب- شرکت تعاونی خاص: شرکتی است که عضویت در آن منحصراً برای گروهی خاص از قبیل : کارگران، کارمندان، کشاورزان، دانشجویان، ایثارگران، زنان، مشاغل خاص و نظایر ...
ثبت شرکت | ثبت شرکتها | مراحل شرایط مدارک و هزینه های ...

زمان شروع فعالیت شرکت بعد از گذشت چندین ماه یا سال از تأسیس. سوال شده ... در شرکت تعاونی نحوه استعفای اعضای هیات مدیره و مدیر عامل چگونه میباشد ؟آیا همگی با هم ...
درباره چگونگی ثبت یک شرکت بيشتر بدانيم
شرکت از زمانی تشکیل می‌شود که دو یا چند نفر قصد تشکیل آن را داشته باشند، بنابراین قصد و نیت آنها ملاک تشکیل است.
[PDF]نحوه و چگونگی ثبت یک شرکت

كسب. و كار. 3. اشاره: راه و روش ثبت شرکت ها و استفاده از. مزایای این شرکت هـــا مــوضوعی است که. قوانین و مقررات مختلف علی الخصوص قانون. تجارت بدان اشاره کرده اند.
ثبت شرکت تضامنی معرفی شرکت تضامنی نحوه انتخاب و عزل ...
Dec 7, 2014 - ثبت شرکت تضامنی معرفی شرکت تضامنی نحوه انتخاب و عزل مدیر در شرکت های تضامنی شركت تضامی توسط حداقل یك مدیر كه شركا از میان خود انتخاب می نماید اداره می ...
ثبت شرکت نسبی معرفی شركت نسبی شركت نسبی شركتی ...

Nov 29, 2014 - نحوه تاسیس و طرز كار و انحلال شركت نسبی همانند شركت تضامنی است و تنها وجه افتراق این دو شركت در میزان مسئولیت مدنی شركا بعد از انحلال شركت در مقابل طلب ...
نحوه ثبت شرکت تعاونی

اقدامات لازم تا قبل از دریافت موافقتنامه اداره تعاون: ۱-اولین گام در جهت تأسیس تعاونی این است که هیأت مؤسس که از متقاضیان واجد شرایط قانونی تشکیل شده است، یک ...

نحوه ایجاد شرکت ، نحوه ایجاد شرکت تعاونی ، نحوه ایجاد شرکت دانش بنیان ، نحوه ایجاد شرکت بیمه ، نحوه ثبت شرکت ، نحوه ایجاد شرکت در کرج ، نحوه ایجاد شرکت در استان البرز ، نحوه تاسیس شرکت

کاربر گرامی؛ شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر و استفاده از خدمات مشاوره ای رایگان؛ با شماره تلفن 02632400680 و یا با شماره همراه 09120594830 تماس حاصل فرمایید و یا با استفاده از فرم زیر؛ درخواست تماس نمایید تا در کوتاهترین زمان ممکن با شما تماس بگیریم.

درخواست تماس

برای درخواست مشاوره؛ لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید:

شماره تماس(*)
شماره تماس وارد شده صحیح نمی باشد.