تنظیم و ثبت صورتجلسات شرکتها

 

 

 

 

تنظیم و ثبت صورتجلسات شرکتها :

-    صورتجلسات و تغییرات شرکت با مسئولیت محدود:

کلیه مواردی که در اساسنامه شرکتها و موسسات غیرتجاریثبت شده وجود دارد قابل تغییر می باشد. همه این تغییرات نباید با قانون تجارت ایران مغایر باشد. یعنی تغییرات در شرکت طبق اصولی باید انجام شود. هر تغییر در یک مجمع و صورتجلسه ای  خاص در شرکت یا موسسه به تصویب اعضای هیات مدیره و یا سهامداران و شرکاء می رسد و نهایتا ثبت می شود. تنظیم صورتجلسات در موسسه انجام می پذیرد و ثبت در سامانه باید انجام گیرد. هر تغییر در صورتجلسه و مجمعی خاص انجام می گیرد.
•    ورود و خروج شریک در شرکت با مسئولیت محدود
طبق یک صورتجلسه انجام می گیرد. شرکا با پرداخت ریالی سهم الشرکه به صندوق شرکت به زمره شرکاء اضافه می گردد. خروج شریک در شرکت با مسئولیت محدود با دریافت سهم الشرکه از صندوق شرکت از شرکت خارج می شود. ورود و خروج شریک می تواند همزمان با هم انجام می پذیرد.
•    الحاق یا تغییر موضوع شرکت
می تواند موضوع فعالیت خود را تغییر دهد. یا بنا به نیاز موضوع یا موضوعاتی را به فعالیت خود اضافه نماید. این تغییرات طبق یک صورتجلسه به امضای مدیران شرکت می رسد و در اداره ثبت شرکتها به ثبت می رسد.
•    تغییر آدرس شرکت
می تواند به راحتی انجام گیرد. آدرس دفتر مرکزی شرکت می تواند از هر نقطه به نقطه ای دیگر از کشور صورت گیرد. درصورتیکه تغییر آدرس شرکت منجر به تغییر حوزه ثبتی گردد، شماره ثبتی شرکت تغییر می کند و البته شناسه ملی شرکت بدون تغییر باقی می ماند.
•    تغییر نام شرکت
در یک صورت جلسه ای جداگانه انجام می شود. همه قوانینی که جهت ثبت اسم و جود دارد در تغییر اسم نیز به قوت خود باقی است. بطور مثال جهت ثبت کلمه مهندسی مدرک تحصیلی نیاز می باشد و یا در حال حاضر اسم باید سه کلمه ای باشد.
•    افزایش یا کاهش سرمایه در شرکتها
به وسیله تنظیم و ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها قابل انجام می باشد. در افزایش سرمایه برای شرکتهای سهامی خاص باید سرمایه تعهدی به حساب شرکت واریز گردد و گواهی آن در سامانه موجود باشد. مدیران شرکت باید برای کاهش سرمایه دلیلی محکمه پسند داشته باشند.
•    هیئت مدیره
در این صورتجلسه تصمیمات هیئت مدیره به تصویب می رسد و قانونی می گردد.
•    انحلال شرکت یا موسسه
زمانی اتفاق می افتد که سهامداران، شرکا و اعضای هیئت مدیره به اتفاق نظر برسند یا موضوع فعالیت شرکت به اتمام برسد و یا به هر دلیل دیگر شرکت یا موسسه می تواند منحل گردد.
-    صورتجلسات و تغییرات شرکت سهامی خاص :

صورتجلسات در شرکتهای سهامی خاص بصورت کاملا تخصصی انجام می پذیرد. صورتجلسات باید در موسسه تنظیم شود و به امضای اعضا یا سهامداران و یا هردو انجام شود.


•    ورود و خروج شریک
در شرکت سهامی خاص طبق یک صورتجلسه انجام می گیرد. سهامداران با پرداخت ریالی به صندوق شرکت به زمره سهامداران اضافه می گردد. خروج سهامداردر شرکت سهامی خاص با دریافت سهام از صندوق شرکت از شرکت خارج می شود. ورود و خروج سهامداران می تواند همزمان با هم انجام می پذیرد.
•    الحاق یا تغییر موضوع شرکت
می تواند موضوع فعالیت خود را تغییر دهد. یا بنا به نیاز موضوع یا موضوعاتی را به فعالیت خود اضافه نماید. این تغییرات طبق یک صورتجلسه به امضای مدیران شرکت می رسد و در اداره ثبت شرکتها به ثبت می رسد.
•    تغییر آدرس شرکت
می تواند به راحتی انجام گیرد. آدرس دفتر مرکزی شرکت می تواند از هر نقطه به نقطه ای دیگر از کشور صورت گیرد. درصورتیکه تغییر آدرس شرکت منجر به تغییر حوزه ثبتی گردد، شماره ثبتی شرکت تغییر می کند و البته شناسه ملی شرکت بدون تغییر باقی می ماند.
•    تغییر نام شرکت
در یک صورت جلسه ای جداگانه انجام می شود. همه قوانینی که جهت ثبت اسم و جود دارد در تغییر اسم نیز به قوت خود باقی است. بطور مثال جهت ثبت کلمه مهندسی مدرک تحصیلی نیاز می باشد و یا در حال حاضر اسم باید سه کلمه ای باشد.
•    افزایش یا کاهش سرمایه در شرکتها
به وسیله تنظیم و ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها قابل انجام می باشد. در افزایش سرمایه برای شرکتهای سهامی خاص باید سرمایه تعهدی به حساب شرکت واریز گردد و گواهی آن در سامانه موجود باشد. مدیران شرکت باید برای کاهش سرمایه دلیلی محکمه پسند داشته باشند.
•    هیئت مدیره
در این صورتجلسه تصمیمات هیئت مدیره به تصویب می رسد و قانونی می گردد.
•    انحلال شرکت 
زمانی اتفاق می افتد که سهامداران، شرکا و اعضای هیئت مدیره به اتفاق نظر برسند یا موضوع فعالیت شرکت به اتمام برسد و یا به هر دلیل دیگر شرکت یا موسسه می تواند منحل گردد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت صورتجلسات شرکتها ( با مسئولیت محدود و یا سهامی خاص ) :
1-کلیه مدارک ثبتی شرکت(اساسنامه،تقاضانامه و شرکت نامه برای شرکت با مسئولیت محدود)
2-کپی و اصل روزنامه تاسیس شرکت
3-کپی و اصل روزنامه آخرین تغییرات
4-مهر شرکت
5-کپی شناسنامه،کارت ملی و کارت پایان خدمت(در صورت ورود شریکو عضو)
6- آدرس جدید در صورت تغییر آدرس
7- ارائه صلح نامه در صورت انتقال سهمالشرکه
8- ارائه موضوع در صورت تغییر یا الحاق به موضوع
9- مدارک شناسایی افراد جدید در صورت ورود شریک یا عضو جدید
10- گواهی معتبر در خصوص افزایش سرمایه شرکت
11- معرفی مدیر تسویه در صورت انحلال شرکت

 
-    لیست صورتجلسات و تغییرات موسسات غیر تجاری :
•    ورود یا خروج
•    الحاق یا تغییر موضوع
•    تغییر آدرس
•    تغییر نام
•    افزایش یا کاهش سرمایه
•    تعیین اعضای هیئت مدیره
•    انحلال


مدارک مورد نیاز جهت ثبت صورتجلسه موسسات:

1-کلیه مدارک ثبتی موسسه(اظهارنامه و اساسنامه)
2-کپی و اصل روزنامه تاسیس موسسه
3-کپی و اصل روزنامه آخرین تغییرات
4-مهر موسسه
5-کپی شناسنامه،کارت ملی (در صورت ورود شریک)
6- آدرس جدید در صورت تغییر آدرس
7- ارائه موضوع در صورت تغییر یا الحاق به موضوع
8- مدارک شناسایی افراد جدید در صورت ورود شریک یا عضو جدید
9- گواهی معتبر در خصوص افزایش سرمایه موسسه
10- معرفی مدیر تسویه در صورت انحلال موسسه

 

 

 

 

کاربر گرامی؛ شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر و استفاده از خدمات مشاوره ای رایگان؛ با شماره تلفن 02632400680 و یا با شماره همراه 09120594830 تماس حاصل فرمایید و یا با استفاده از فرم زیر؛ درخواست تماس نمایید تا در کوتاهترین زمان ممکن با شما تماس بگیریم.

درخواست تماس

برای درخواست مشاوره؛ لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید:

شماره تماس(*)
شماره تماس وارد شده صحیح نمی باشد.