نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه و خروج شریک از شرکت با مسئولیت محدود

نمونه صورتجلسه کاهش  سرمایه و خروج  شریک از شرکت  با مسئولیت محدود
( تضامنی ، نسبی )

نام شرکت…..........................................   شماره ثبت........................   سرمایه ثبت شده ….........................   ریال در تاریخ ...................................  .ساعت ............................  مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به کاهش سرمایه و خروج شریک اتخاذ تصمیم شد.

  نام شرکاء            میزان سهم الشرکه
1ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
2ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
3ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
4ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه

پس از تبادل نظر در خصوص دستور جلسه :
1-    خانم / آقای ….............................................. با دریافت …................................ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج  و دیگر هیچ گونه حق و سمتی ندارد.
2-    خانم / آقای ….............................................. با دریافت …................................ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج  و دیگر هیچ گونه حق و سمتی ندارد.
در نتیجه سرمایه  از …........................................ ریال به …..................................... ریال کاهش یافت و  ماده............. اساسنامه به نحو مذکور اصلاح می گردد.
به خانم / آقای ….............................................. احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت وامضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
1-    خانم / آقای …..................................    امضاء
2-    خانم / آقای …..................................    امضاء
3-    خانم / آقای …..................................    امضاء

تذکرات :
1ـ اشخاصی که با دریافت سهم الشرکه خود از شرکت خارج می شوند بایستی ذیل  صورتجلسه را امضاء نمایند و در وقت مقرر با در دست داشتن شناسنامه یا اسناد معتبر که هویت وی را مشخص نماید در اداره ثبت شرکتها حاضر شده و شخصاً یا توسط وکیل رسمی خود (با ارائه وکالت نامه رسمی) ذیل دفاتر ثبت را امضاء نمایند.
2ـ در صورتیکه جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد  رعایت دعوت شرکاء و فق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامی است.
3ـ شرکاء اصالتاً یا وکالتاً یا ولایتاً نام خود را همراه با ذکر سمت ومیزان سهم الشرکه در صورتجلسه نوشته و امضاء نمایند و در صورتی که وکالتاً امضاء می نمایند ارائه وکالت نامه رسمی (اصل رونوشت برابر اصل شده ) الزامی است.
4ـ در صورتیکه تعداد شرکاءاز  12 نفر بیشتر باشد انتخاب هیأت نظار مرکب از سه نفرالزامی و درابتدا صورتجلسه نام اعضای هیأت نظار نوشته شود و  ذیل  صورتجلسه را امضاء نمایند.
5ـ تمام شرکاء ذیل تمام صفحات صورتجلسه را امضاء نمایند
6ـ صورتجلسه در دو یا چند نسخه تهیه و تمام آنها امضاء و یک نسخه به اداره ثبت شرکتها ارائه شود.
7ـ صورتجلسه ظرف مدت یکماه ازتاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

نمونه صورتجلسه کاهش  سرمایه و خروج  شریک از شرکت  با مسئولیت محدود ، دانلود نمونه فرم نمونه صورتجلسه کاهش  سرمایه و خروج  شریک از شرکت  با مسئولیت محدود ، ثبت شرکت در کرج ، ثبت برند در کرج

سایر مطالب :

نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه همراه با ورود شریک جدید در شرکت های با مسئولیت محدود

نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه در شرکت های با مسئولیت محدود

نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه در شرکت های با مسئولیت محدود

نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکت های با مسئولیت محدود

نمونه صورتجلسه تغییر آدرس در شرکتهای با مسئولیت محدود و سهامی خاص


نمونه صورتجلسه کاهش  سرمایه و خروج  شریک از شرکت  با مسئولیت محدود ، دانلود نمونه فرم نمونه صورتجلسه کاهش  سرمایه و خروج  شریک از شرکت  با مسئولیت محدود ، ثبت شرکت در کرج ، ثبت برند در کرج

 

 

کاربر گرامی؛ شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر و استفاده از خدمات مشاوره ای رایگان؛ با شماره تلفن 02632400680 و یا با شماره همراه 09120594830 تماس حاصل فرمایید و یا با استفاده از فرم زیر؛ درخواست تماس نمایید تا در کوتاهترین زمان ممکن با شما تماس بگیریم.

درخواست تماس

برای درخواست مشاوره؛ لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید:

شماره تماس(*)
شماره تماس وارد شده صحیح نمی باشد.