صورتجلسه تغییر محل در شرکتهای سهامی خاص

نمونه صورتجلسه تغییر محل در شرکتهای سهامی خاص

وقتی یک شرکت سهامی خاص قصد تغییر محل دفتر مرکزی خود را دارد ، از لحاظ قانونی بایستی این موضوع را به صورت یک صورتجلسه در سازمان ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت نماید .

ما در موسسه حقوقی دیاکو در خدمت شما هستیم .بسمه تعالی
صورتجلسه تغییر محل در شرکتهای سهامی خاص
نام شرکت: …………............... ………………
شماره ثبت شرکت: …………………………
سرمایه ثبت شده: ……………. ……………
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت................... سهامی خاص ثبت شده به شماره......... در تاریخ............. ساعت.................... با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت (درصورتی که مجمع در غیر محل شرکت تشکیل شده آدرس آن محل در قسمت محل قانونی شرکت نوشته شود) تشکیل گردید.
الف: در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:
۱ـ خانم/ آقای....................................... به سمت رئیس جلسه
۲ـ خانم/ آقای....................................... به سمت ناظر رئیس
۳ـ خانم/ آقای....................................... به سمت ناظر جلسه
۴ـ خانم / آقای....................................... به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: دستور جلسه، تغییر محل شرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفت در نتیجه محل شرکت از آدرس............................................................................ خیابان...................... کوچه...................... پلاک..................... کدپستی................. به آدرس...................................................................... خیابان................... کوچه.................. پلاک................ کدپستی................... تغییر یافت و ماده................ اساسنامه به شرح فوق اصلاح می‌گردد.

ج: به خانم/ آقای............................. (احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می‌شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبث صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفا‌تر ثبت اقدام نماید.

امضاء هیات رئیسه جلسه:
رئیس جلسه:........................... ناظر جلسه:........................... ناظر جلسه:........................... منشی جلسه:...........................

تذکرات:
۱- در صورتی که هیات مدیره طبق اساسنامه شرکت اختیار تغییر محل را داشته باشد با تنظیم صورتجلسه هیات مدیره نسبت به تغییر محل اقدام شود.
۲- در صورتی که تغییر محل از یک شهرستان به شهرستان دیگر باشد نام شهرستان و آدرس محل آن در شهرستان دقیقاً قید شود و پیگیری شود که پرونده به شهرستان مربوطه ارسال گردد.
۳- صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و کلیه صفحات به امضاء هیات رئیسه جلسه برسد و یک نسخه آن تحویل اداره ثبت شود.
۴- در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت (ماده ۹۹) الزامی است.
۵- در صورتی مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.
۶- نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهام آن‌ها در یک لیست نوشته و به امضاء آن‌ها برسد و هیات رئیسه مجمع صحت آن را تأیید و بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.
۷- صورتجلسه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.
این فرم به صورت کامل تکمیل و با مدارک طبق توضیحات امضا و به اداره ثبت شرکتها تحویل داده میشود.

مدارک لازم برای ارسال به صورتجلسه تغییر محل در شرکتهای سهامی خاص

1 – در صورتی که جلسه با حضور اکثریت اعضا تشکیل شده رعایت مقررات اساسنامه شرکت و لایحه اصلاحی قانونی تجارت در خصوص دعوت الزامی است .
2 – صورتجلسه حداکثر ظرف یکماه از تاریخ تشکیل جلسه به اداره ثبت شرکتها تحویل گردد.
3 – صورتجلسه در چند نسخه تهیه و به امضاء اعضای هیئت مدیره برسد و یک نسخه از آن تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

برای تنظیم صورتجلسات خود می توانید با ما هماهنگ باشید و از مشاوره کارشناسان ما بهره مند شوید : 02632400680

ثبت شرکت دیاکو در خدمت شماست .

صورتجلسه تغییر محل در شرکتهای سهامی خاص ، نمونه صورتجلسه تغییر آدرس شرکت

کاربر گرامی؛ شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر و استفاده از خدمات مشاوره ای رایگان؛ با شماره تلفن 02632400680 و یا با شماره همراه 09120594830 تماس حاصل فرمایید و یا با استفاده از فرم زیر؛ درخواست تماس نمایید تا در کوتاهترین زمان ممکن با شما تماس بگیریم.

درخواست تماس

برای درخواست مشاوره؛ لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید:

شماره تماس(*)
شماره تماس وارد شده صحیح نمی باشد.