ثبت موسسه در کرج

ثبت موسسه در کرج

 

ما در موسسه ثبت شرکت دیاکو ، جهت ثبت موسسه در کرج ، همراهتان خواهیم بود اما قبل از هر چیزی موسسه را تعریف می کنیم :

تعریف و ثبت موسسه
 Institute - ثبت موسسه در کرج
تشكیل و موسسات غیر تجاری موسساتی هستند كه جهت مقاصد غیر تجاری مثل امور علمی ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشكیل می شوند و تشكیل دهندگان آنها ممكن است قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند.
تشكیل مزبور از تاریخ ثبت شخصیت حقوقی پیدا می كنند و می تواند عناوینی از قبیل انجمن بنگاه كانون و امثال آن را اتخاذ نمایند.


موسسات غیر تجاری به دو قسمت تقسیم می شوند :

1 -    موسساتی كه هدفشان جلب منافع و تقسیم آن بین اعضا خود نباشد.
2 -    موسساتی كه هدفشان جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضا خود یا غیر باشد مانند كانون های فنی و حقوقی و غیره.

حداقل شركا در موسسات فوق نباید كمتر از دو نفر باشد و قید سرمایه به هرمیزان مجاز است .

ثبت موسسه در استان البرز - موسسات غیر تجاری همانند موسسات تجاری باید در تهران دراداره ثبت شركتها و در شهرستانها دردایره ثبت شركتهای اداره ثبت مركز اصلی موسسه به ثبت برسند و جهت آن كلیه اقدامات تاسیس شركتها به همراه رعایت مواد آئین نامه اصلاحی ثبت تشكیل و موسسات غیر تجاری كه در سال ١٣٣٧ به تصویب رسیده است ضروری می باشد.
جهت ثبت تشكیلات غیر تجاری تسلیم اظهارنامه (فرم چاپی تقاضانامه ثبت موسسه به همراه ضمائم لازم در دو نسخه كه دارای تاریخ وامضا بوده الزامی است ضمائم آن شامل نسخه اصلی یا رونوشت وكالتنامه (در صورت تقاضا توسط وكیل) رونوشت.ثبت موسسه خیریه در کرج
گواهی شده تصدیق كشوری كه موسسه در آنجا به ثبت رسیده به همراه ترجمه مصدق فارسی آن دو نسخه اساسنامه و امضا تمام صفحات آن توسط شركا صورت مجلس مجمع عمومی موسس مبنی بر انتخاب هیئت مدیره و معرفی صاحبان امضا (دونسخه) رسید پرداخت حق الثبت و فتوكپی شناسنامه شركا می باشد. ثبت موسسه خاص در کرج
در صورت غیر انتفاعی بودن موسسه اجازه نامه نیروی انتظامی محل جهت ثبت ضروری می باشد و در صورت انتفاعی بودن آن موضوع موسسه با مدارك تحصیلی و تخصص موسسین تطبیق داده شده سپس دستور ثبت صادر می گردد. ثبت موسسه فرهنگی در کرج
اساسنامه موسسات غیر تجاری می تواند مانند اساسنامه شركت با مسئولیت محدود باشد و در آن مواردی مانند موضوع موسسه ارگان اداره كننده (هیئت مدیره) وارگان تصمیم گیرنده (مجامع عمومی) و اختیارات آنها و غیره آورده شود. ثبت موسسه آموزشی در کرج
موسسه مزبور دارای مجمع عمومی عادی و فوق العاده نیز می باشد كه هر كدام دارای وظایفی هستند. هیئت مدیره موسسه می تواند در مجمع عمومی عادی از بین شركا یا خارج از آن انتخاب گردد و مدیران می توانند برای مدت محدود یا نامحدود معین شوند و دارای اختیارات تام نیز می باشند مگر اینكه اساسنامه ترتیب دیگری را مقرر داشته باشد. ثبت موسسه حقوقی در کرج
جلسات هیئت با حضور اكثریت اعضا موسسه رسمیت پیدا نموده و تصمیمات هیئت مدیره با اكثریت آرا مناط اعتبار خواهد بود. ثبت موسسات در کرج
در صورتی كه تقاضای ثبت مورد قبول واقع شود مراتب دردفتر مخصوصی ثبت و ورقه ای حاكی از تصدیق ثبت به تقاضا كننده داده می شود علاوه بر آن خلاصه مراتب در روزنامه رسمی یا یكی از روزنامه های كثیر الانتشار با هزینه متقاضی منتشر می گردد. ثبت موسسه بین المللی در کرج

ثبت موسسات در استان البرز

 ثبت موسسه فرهنگی ورزشی در کرج ، ثبت موسسه ورزشی در کرج ، تاسیس موسسه ورزشی در استان البرز

 


سایر مطالب :

 تفاوت بین شرکت و موسسه

تفاوت ثبت موسسه و ثبت شرکت

ثبت برند موسسه آموزشی در کرج

ثبت موسسه تک منظوره

ثبت موسسه خدماتی در کرج

ثبت موسسه چند منظوره

مدارک مورد نیاز برای ثبت موسسه غیر تجاری

ثبت موسسه در کرج


کلید واژگان : ثبت موسسه خدماتی در کرج ، ثبت موسسه در استان البرز ، ثبت شرکت در کرج ، ثبت شرکت و رتبه بندی در کرج ،  ثبت موسسه فرهنگی ورزشی در کرج ، ثبت موسسه ورزشی در کرج ، تاسیس موسسه ورزشی در استان البرز

 

کاربر گرامی؛ شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر و استفاده از خدمات مشاوره ای رایگان؛ با شماره تلفن 02632400680 و یا با شماره همراه 09120594830 تماس حاصل فرمایید و یا با استفاده از فرم زیر؛ درخواست تماس نمایید تا در کوتاهترین زمان ممکن با شما تماس بگیریم.

درخواست تماس

برای درخواست مشاوره؛ لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید:

شماره تماس(*)
شماره تماس وارد شده صحیح نمی باشد.