ثبت شرکت دیاکو | ثبت شرکت | ثبت برند |ثبت شرکت در کرج

صورتجلسه تغییر محل شرکت 

نمونه صورتجلسه تغییرمحل درشرکتهای با مسئولیت محدود و سهامی خاص

نام شرکت …………………………… شماره ثبت   ………………… سرمایه …………..………… ریال در تاریخ  ………….………… ساعت  …………………………… جلسه هیئت مدیره شرکت با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر محل شرکت اتخاذ تصمیم شد.
محل شرکت از آدرس قبلی …………………………………………………………………………………….
به آدرس جدید  ………………………………………………………………… انتقال یافت و در نتیجه ماده………………  در اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد.
آقای/ خانم   ………………………………احدی از شرکاء یا وکیل رسمی یا مدیرعامل شرکت در صورتی که از بین شرکاء باشد وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

محل امضاء اعضاء هیئت مدیره         


تذکرات :
1-    در صورتیکه جلسه با حضور اکثریت اعضاء تشکیل شده رعایت مقررات اساسنامه شرکت و لایحه اصلاحی قانون تجارت در خصوص دعوت الزامی می باشد.
2-    صورتجلسه در چند نسخه تهیه و به امضاء اعضاء هیئت مدیره برسد و یک نسخه از آن تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

صورتجلسه تغییر محل شرکت ، ثبت شرکت در کرج ، نمونه صورتجلسه تغییر محل شرکت ، دانلود نمونه فرم صورتجلسه تغییر محل شرکت ، تغییرات شرکت در کرج

سایر مطالب :

آدرس ثبت شرکت در کرج

تغییر آدرس شرکت در کرج

صورتجلسه انحلال شرکت

صورتجلسه تغییر محل شرکت ، دانلود نمونه فرم صورتجلسه تغییر محل شرکت ، تغییرات شرکت در کرج ، ثبت شرکت در کرج ، نمونه صورتجلسه تغییر محل شرکت

 

کاربر گرامی؛ شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر و استفاده از خدمات مشاوره ای رایگان؛ با شماره تلفن 02632400680 و یا با شماره همراه 09120594830 تماس حاصل فرمایید و یا با استفاده از فرم زیر؛ درخواست تماس نمایید تا در کوتاهترین زمان ممکن با شما تماس بگیریم.

درخواست تماس

برای درخواست مشاوره؛ لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید:

شماره تماس(*)
شماره تماس وارد شده صحیح نمی باشد.